ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

นนทรีสาร 34/2563

นนทรีสาร 34/2563

เขียนโดย : โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน59 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-31 05:24:33

นนทรีสาร 33/2563

นนทรีสาร 33/2563

เขียนโดย : โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน45 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-31 05:23:55

อบรมแกนนำเยาวชน รู้จัก เข้าใจ ใช้สิทธิ

อบรมแกนนำเยาวชน รู้จัก เข้าใจ ใช้สิทธิ

                    27 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดอบรมแกนนำเยาวชน รู้จัก เข้าใจ ใช้สิทธิ พ.ร.บ. ป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งค..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน76 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-28 20:47:29

มอบเกียรติบัตร ผู้ชนะการแข่งขันวันภาษาไทย

มอบเกียรติบัตร ผู้ชนะการแข่งขันวันภาษาไทย

               27 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการอโนทั..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน71 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-28 20:41:41

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ

                    โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษให้กับนักเรียนจำนวน 24 คน  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ และ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน66 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-28 20:26:12

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

                 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เข้ารับการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จากศึกษานิเทศก์ดาราวรรณ สุขคันธรักษ์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน81 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-28 20:19:54

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ต้อนรับ ผอ.ราชันย์ ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี และได้บรรยายหลั..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน82 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-28 17:18:43

ต้อนรับ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ตรวจเยี่ยมชมรมยกน้ำหนัก

ต้อนรับ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ตรวจเยี่ยมชมรมยกน้ำหนัก

ต้อนรับ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ตรวจเยี่ยมชมรมยกน้ำหนัก จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน82 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-27 13:53:27

เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีและโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนสิงหาคม 2563

เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีและโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนสิงหาคม 2563

5 สิงหาคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีและโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ส..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน47 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-25 17:55:00

ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ในการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการ

ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ในการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการ

25 สิงหาคม 2563

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน77 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-25 17:25:51