ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

ติว O-NET โครงการพี่ช่วยน้องติว

ติว O-NET โครงการพี่ช่วยน้องติว

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดโครงการพี่ช่วยน้อง ติว O - NET ระหว่างว..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน183 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-27 19:33:49

สอบ V-NET สนามสอบโรงเรียนประชามงคล

สอบ V-NET สนามสอบโรงเรียนประชามงคล

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 โรงเรียนประชามงคล ได้เป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นประ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน167 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-27 19:31:55

การประชุมการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)

การประชุมการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)

                       25  มกราคม 2563 โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตพลอยไพลินจำนวน 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก โรงเรียนประชามงคล และโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน144 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-26 15:23:30

เกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่ย์ 2563

เกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่ย์ 2563

กิจกรรมการเกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่ย์  ซึ่งนาอินทรีย์  ปลูก และ เก็บเกี่ยว โดย ผอ.จำนงค์ ภักดี คณะครู และนักเรียนทุกคน..เพิ่มเติม ตามลิงค์ด้านล่างครับ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน155 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-24 14:38:23

นิเทศ ติดตาม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม

นิเทศ ติดตาม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม

                   22 มกราคม 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เข้ารับการนิเทศ ติดตาม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสนับสนุนการจัดการศ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน298 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-22 17:59:00

การอบรมพัฒนาทักษะพื้นฐานการจัดดอกไม้เพื่อก้าวไปสู่อนาคต

การอบรมพัฒนาทักษะพื้นฐานการจัดดอกไม้เพื่อก้าวไปสู่อนาคต

การอบรมพัฒนาทักษะพื้นฐานการจัดดอกไม้เพื่อก้าวไปสู่อนาคต..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน159 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-21 13:32:55

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี สาขาอำเภอท่ามะกา ร่วมกับ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี สาขาอำเภอท่ามะกา ร่วมกับ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

วันจันทร์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร นำโดย นายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจกรรม โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โดยสำน..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน163 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-20 22:03:53

ค่ายฟิสิกส์และดาราศาสตร์

ค่ายฟิสิกส์และดาราศาสตร์

ค่ายฟิสิกส์และดาราศาสตร์ นำโดยคณะวิทยากร อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่18-19ม.ค.2563..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน171 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-20 14:53:22

ค่ายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ค่ายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่17-18 มกราคม 2563 โรงเรียนประชามงคลได้จัดค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ บูรณาการสะเต็มศึกษา เชิงอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม นางอรณิชชา คชน..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน164 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-19 20:17:06

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม

                    17-18 มกราคม 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองจากประสบ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน165 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-18 22:42:15