ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

มหกรรมวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

มหกรรมวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม มหกรรมวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 21-29 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีกิจกรรมกา..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน20 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-29 13:04:46

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนราชโอรส จ.กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนราชโอรส จ.กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563  นายนิวัตร วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู ร่วมต้อนรับ คณะครูและบุคลากร..

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน39 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-29 08:59:57

โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก

โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Day)

อำเภอบ้านคาและหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอบ้านคาร่วมกับโรงเรียนคาวิทยา  จัดกิจกรรมการร้องเพลงชาติไทย ตามโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในพระราชทานธงชาต..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน28 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-29 08:12:37

กิจกรรมการอบรมการกำจัดขยะ

กิจกรรมการอบรมการกำจัดขยะ

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน22 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-28 13:46:47

25 กันยายน 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด จุดประกายความคิด มีทักษะภาษาอังกฤษ English For Fun มีกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบ Active Learning

25 กันยายน 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด จุดประกายความคิด มีทักษะภาษาอังกฤษ English For Fun มีกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบ Active Learning

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน20 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-28 13:28:31

พิธีมุทิตาจิต กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พระพันปีหลวง

พิธีมุทิตาจิต กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พระพันปีหลวง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563ผู้อำนวยการ ดร.สุร..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน39 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-25 14:46:37

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ (Learning center) โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ (Learning center) โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วันที่ 24 กันยายน ๒๕๖๓ นายนิวัตร วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ (Learning center) โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership school) ภายในโรงเรียนกรับใหญ่ว่อ..

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน69 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-24 15:51:04

กิจกรรม มุฑิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

กิจกรรม มุฑิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จัดกิจกรรม "มุฑิตาครูผู้เกษียณอายุราชการ" ประจำปี 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ณ วันที่ 24 กันยายน 2563..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน43 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-24 14:10:57

กิจกรรมบริจาคเลือด ณ ศาลาประชาคมอำเภอสวนผึ้ง

กิจกรรมบริจาคเลือด ณ ศาลาประชาคมอำเภอสวนผึ้ง

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี ด้วยการร่วมบริจาคเลือดกับสภากาชาติ สาธารณสุขสวนผึ้ง และอำเภอสวนผึ้ง ณ ศาลาประชาคมอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน35 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-24 11:41:10

กิจกรรมสรุปผลการแข่งขันกีฬาส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมสรุปผลการแข่งขันกีฬาส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2563

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จัง..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน33 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-24 09:41:12