ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number one (To be number one Idol)  อำเภอปากท่อ

การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number one (To be number one Idol) อำเภอปากท่อ

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน85 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-12 11:31:41

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวันอังคาร ที่ 11 สิงหา..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน324 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-11 21:28:09

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนปากท่อพิทยาค..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน86 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-11 18:03:40

" ลูกเหลืองดำ ไม่ทนต่อการทุจริต " #P.T.K. #ITA

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน74 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-11 17:57:11

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน57 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-11 17:55:09

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2563  และร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน60 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-11 17:47:49

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยกิจกรรมการทำบุญใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน72 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-11 17:15:35

 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพ..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน103 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-11 13:03:14

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่อง..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน84 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-11 10:47:11

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ"สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2563..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน104 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-11 09:35:52