ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยารับการนิเทศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online 2020) ของสพม.8 โดยผอ.อรณิชชา คชนา และ ผอ.ภัทรนันท์ เพิ่มพูล

13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยารับการนิเทศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online 2020) ของสพม.8 โดยผอ.อรณิชชา คชนา และ ผอ.ภัทรนันท์ เพิ่มพูล

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน94 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-13 20:58:01

13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยารับการนิเทศ ติดตาม สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการพาครูภาษาอังกฤษมาถูกทาง โดยบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี

13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยารับการนิเทศ ติดตาม สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการพาครูภาษาอังกฤษมาถูกทาง โดยบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน72 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-13 20:50:11

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 โดยในกิจกรรมประกอบด้วยการไหว้ครูโดยประธานนักเรียน เป็นตัวแทนนักเรียนนำพานไหว้ครู กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน88 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-13 18:54:09

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

      เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหาร คณะครู นักเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน69 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-13 16:03:09

10 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยาร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)

10 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยาร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน101 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-13 10:54:10

7 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี (อาชีวะบริการตัดผมชาย-หญิง) ได้มาบริการตัดผมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน

7 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี (อาชีวะบริการตัดผมชาย-หญิง) ได้มาบริการตัดผมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน73 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-13 10:32:36

4 สิงหาคม 2563 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ โครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

4 สิงหาคม 2563 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ โครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน61 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-13 10:25:16

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการศิริชัย  ทองหน้าศาล และคณะครูโรงเรียนปากท่อพิทยาคมร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ  วางพานพุ่ม

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน110 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-13 06:26:17

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลินพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบมราชชนนิพันปีหลวง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลินพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบมราชชนนิพันปีหลวง

โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลินพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบมราชชนนิพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ร่วมลงนามถวาย..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน84 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-12 11:38:52

โรงเรียนปากท่อพิทยาคมร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

โรงเรียนปากท่อพิทยาคมร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

คณะครูร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลาการเปรียญวัดปากท่อ  และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  ณ หอประชุมอำเภอปากท่อ..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน87 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-12 11:36:15