ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี 2563

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน58 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-18 18:24:54

การนิเทศติดตามดำเนินงาน ITA-Online

การนิเทศติดตามดำเนินงาน ITA-Online

การนิเทศติดตามดำเนินงาน ITA-Online  ได้รับเกียรติจากนายไชยพร  มะลิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา และ นายบุญเลิศ  แสวงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน59 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-18 14:29:43

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

นายศิริชัย  ทองหน้าศาล  ผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม  พร้อมคณะผู้บริหาร  คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมพิ..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน64 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-18 09:52:17

รับมอบสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งพาตนเองเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ (SAMISE) จากคณะผู้วิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับมอบสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งพาตนเองเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ (SAMISE) จากคณะผู้วิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะผู้วิจัย คณะศิลปศาสตร์ (มจธ.) มอบสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งพาตนเองเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ (SAMISE) ตามโครงการวิจัย วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (ผู้ใหญ่เกลื่อน ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน181 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-17 21:59:02

นิเทศติดตาม ITA Online 2020

นิเทศติดตาม ITA Online 2020

     13

เขียนโดย : โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน106 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-17 20:58:02

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

         13 สิงหาคม 2563

เขียนโดย : โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน58 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-17 20:05:02

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

   วันที่

เขียนโดย : โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน77 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-17 19:28:05

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนการพลาสติก

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนการพลาสติก

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนการใช้พลาสติก และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการรณรงค์การลดใช้พลาสติกภายในโรงเรียน..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน76 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-14 11:22:51

วันแม่แห่งชาติ ปี 2563

วันแม่แห่งชาติ ปี 2563

วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน71 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-13 21:48:13

พิธีถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2563

พิธีถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2563

วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน78 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-13 21:47:02