ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

ชมรมTO BE NUMBER ONE รับการประเมินติดตามผลการดำเนินงาน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 4

ชมรมTO BE NUMBER ONE รับการประเมินติดตามผลการดำเนินงาน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 4

ชมรมTO BE NUMBER ONE รับการประเมินติดตามผลการดำเนินงาน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 4

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน65 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-20 17:34:47

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน71 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-20 12:16:21

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลบาเจาะ จ.นราธิวาส

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลบาเจาะ จ.นราธิวาส

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน To be Number One จากเทศบาลบาเจาะ จ.นราธิวาส..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน79 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-19 20:01:04

Science 2020 New Normal

Science 2020 New Normal

Science 2020 New Normal

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน66 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-19 19:55:59

สดุดีสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ปี 2563

สดุดีสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ปี 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมสดุดีสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน81 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-19 14:58:17

โครงการห้องทดลองเคมีเคลื่อนที่

โครงการห้องทดลองเคมีเคลื่อนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดโครงการห้องทดลองเคมีเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นหารพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และค..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน66 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-19 10:39:53

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มอบสื่อการสอนวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มอบสื่อการสอนวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มอบสื่อการสอนวิทยาศาสตร์..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน110 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-18 20:16:42

ต้อนรับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

ต้อนรับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการ พรรษกฤช เกตุรัตน์ ผอ. รก. รร. มัธยมวัดดอนตูม กล่าวต้อนรับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ผู้ประกอบการ ผู้แทนชุมชนในกิจกรรมธรรมม..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน59 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-18 20:11:27

วันวิทยาศาสตร์ไทย

วันวิทยาศาสตร์ไทย

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอย..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน77 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-18 19:22:36

การนิเทศ ติดตาม การประเมิน ITA ONLINE โรงเรียนบ้านคาวิทยา

การนิเทศ ติดตาม การประเมิน ITA ONLINE โรงเรียนบ้านคาวิทยา

โรงเรียนบ้านคาวิทยา ให้การต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมิน ITA ONLINE โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน  ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน80 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-18 18:46:47