ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

25 พฤศจิกายน “วันวชิราวุธ”

25 พฤศจิกายน “วันวชิราวุธ”

25 พฤศจิกายน 2562 กองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน195 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-25 15:01:35

"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๒

"วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๒ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีจะจัดให้มีพิธีวางพวงมาลา ตลอดจนการทำถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการน้..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน193 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-25 14:50:13

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

24 พฤศจิกายน 25562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2/2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ โดยมีท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาท..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน194 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-25 10:36:21

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน244 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-25 10:08:56

นำนักเรียนศึกษาการเรียนโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

นำนักเรียนศึกษาการเรียนโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในวันพฤหัสบดี..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน842 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-22 15:26:40

ประชุมผู้ปกครองสัญจร ประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมผู้ปกครองสัญจร ประจำปีการศึกษา 2562

19-21 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการโรงเ..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน909 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-21 21:09:11

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอล ตัวแทนจังหวัดราชบุรี

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอล ตัวแทนจังหวัดราชบุรี

นักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย1. นายกันตินันท์ ลิ่มศิลา ม.5/3

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน857 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-21 13:10:45

ยินดีต้อนรับ ครูขวัญฤทัย เกษหอม

ยินดีต้อนรับ ครูขวัญฤทัย เกษหอม

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ขอต้อนรับคุณครูบรร..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน684 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-21 10:47:37

ผู้อำนวยการศิริชัย ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม เป็นเกียรติมอบรางวัลเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

ผู้อำนวยการศิริชัย ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม เป็นเกียรติมอบรางวัลเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน665 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-21 10:44:09

ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการศิริชัย ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการศิริชัย ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน718 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-21 10:33:58