ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

25 สิงหาคม 2563 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ โครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3

25 สิงหาคม 2563 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ โครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน95 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-26 07:45:39

การมอบเกียรติบัตรในกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก

การมอบเกียรติบัตรในกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์การ ลด ละ เลิกใช้พลาสติก และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมการรณรงค์การ ลด ละ เลิกใช้พลาสติกในครั้งนี้ โดยการนำของ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน80 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-25 21:36:42

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยารับการประเมินการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยารับการประเมินการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน83 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-25 15:39:46

22 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดทำสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดยมีบุคลากรจากโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายวิชาการงานวิจัยและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และคณะ

22 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดทำสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดยมีบุคลากรจากโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายวิชาการงานวิจัยและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และคณะ

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน120 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-24 09:22:55

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ดร.ขวัญใจ โพธิ์ทองนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

เขียนโดย : โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม เปิดอ่าน136 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-22 11:15:25

20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน โดยการบูรณาการ 3 กลุ่มสาระ คือ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนวัดเนกขัมมารามเข้าร่วมชมกิจกรรม

20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน โดยการบูรณาการ 3 กลุ่มสาระ คือ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนวัดเนกขัมมารามเข้าร่วมชมกิจกรรม

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน104 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-21 20:20:56

พิธีเปิดศาลาและสมโภชพระพุทธรูปประจำโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

พิธีเปิดศาลาและสมโภชพระพุทธรูปประจำโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีเปิดศาลาและสมโภชพระพุทธรูปประจำโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563 ตรงกับขึ้น 2 ค่ำเดือน 10 ปีชวด จ.ศ.1382 

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน372 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-21 09:44:52

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน106 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-20 18:18:20

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ให้กับนักเรียนดนตรีไทยเพื่อเสริมทักษะและเทคนิคในการเล่นดนตรี และ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน64 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-20 18:07:07

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน65 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-20 17:59:31