ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

เกียรติบัตรโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน

เกียรติบัตรโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน88 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-06 11:45:30

ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2562

ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2562

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน89 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-06 11:37:49

โครงการอบรมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

โครงการอบรมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

โครงการอบรมสัมนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน57 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-06 11:32:20

การจัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นสู่หลักสูตรสถานศึกษา

การจัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นสู่หลักสูตรสถานศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครู ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เรื่องการจัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นสู่หลักสูตรสถานศึกษา วันเสาร์ที่ 30 พ.ย. 2562 ณ ไม้แก้วดำ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน55 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-06 11:27:51

๕ ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โ..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน52 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-05 14:58:03

ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ อำเภอปากท่อ

ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ อำเภอปากท่อ

ผู้อำนวนการสุรินทร์ สำลี และตัวแทนคณะครูร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน40 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-05 14:47:53

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ๕ ธันวาคม  ๒๕๖๒

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม  ๒๕๖๒

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน49 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-04 13:48:55

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาเห่าดงโรง..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน87 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-04 12:20:01

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยคณะครู นักเรียน ร่วมพิธีถวายพ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน49 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-04 12:09:08

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

โรงเรียนบ้านวิทยา จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรเนื่องในการแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กีฬาฟุตบอล และกีฬาเปตอง และถ่ายภาพร่วมกัน ใันวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 โดย..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน54 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-03 09:42:24