ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

ติว O-Net วิชาภาษาอังกฤษและวิชาสังคมศึกษา  ชั้นม.6

ติว O-Net วิชาภาษาอังกฤษและวิชาสังคมศึกษา ชั้นม.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เชิญวิทยากรภายนอกมาติวเข้มเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ในกา..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน157 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-23 18:08:32

สุดยอดคนพันธ์ุวิทย์ PTK ปี ๖

สุดยอดคนพันธ์ุวิทย์ PTK ปี ๖

รงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสุดยอดคนพันธุ์วิทย์ PTK ปี ๖ ระหว่างวันที่ ๗ มกราคม - ๑๔ กุมภา..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน221 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-23 18:00:03

ค่ายวิทย์ PTK ปี 5

ค่ายวิทย์ PTK ปี 5

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ SCIENCE CAMP PTK ปี ๕ ระหว่างวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีนักเรียนช..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน271 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-23 17:51:59

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา  ปีการศึกษา2563

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา2563

งานแนะแนว โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำทีมโดยผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เดินทางออกแนะแ..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน121 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-23 17:40:46

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

วันพุธ ที่ 19-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ลูกเสือและเนตรนารี ชั้น ม.1-3 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือวัดเขานกกระจิบ ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน159 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-20 17:30:24

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและผู้ฝึกสอนนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และทักษะทางวิชาการ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. ส..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน160 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-20 09:10:59

การวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

การวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -2 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน163 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-20 09:08:26

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาเข้าร่วมรับมอบทุนดังกล่าว ในวันที่ 19 กุมภาพั..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน167 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-20 09:01:57

ตัวแทนแข่งขัน to be number one idol

ตัวแทนแข่งขัน to be number one idol

ตัวแทนแข่งขัน to be number one idol..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน206 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-18 19:25:14

ร้อยใจสายสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2562

ร้อยใจสายสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2562

วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมร้อยใจสายสัมพันธ์ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จะจบการศึ..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน166 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-18 18:20:17