ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น  ณ หอประชุมโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา..

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน444 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-31 11:52:55

วันภาษาไทยแห่งชาติ 2562

วันภาษาไทยแห่งชาติ 2562

26 กรกฎาคม 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน402 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-30 15:00:28

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน380 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-30 14:54:30

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

21  กรกฎาคม  2562ผู้กำกับและเหล่าลูกเสือเนตรนารีพร้อมใจกัน เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกีย..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน384 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-30 14:40:34

ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมใจกันทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน496 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-29 22:42:05

รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2562 ปีที่ 11

รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2562 ปีที่ 11

ครูประภาพร เพชรวุฒิ ได้รับรางวัลตามโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2562 ปีที่ 11 มอบรองเท้านักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธ..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน269 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-28 11:32:21

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน239 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-28 11:31:42

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน256 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-28 11:30:46

การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียน

การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียน

การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน228 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-28 11:29:52

 อบรมพัฒนาศัักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้ ICT

อบรมพัฒนาศัักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้ ICT

การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน222 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-28 11:28:46