ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน193 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-27 15:12:30

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารีและลูกเสือวิสามัญ

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารีและลูกเสือวิสามัญ

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน144 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-27 15:11:46

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน110 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-27 15:08:14

ภาพหมู่ ม.๓ และ ม.๖

ภาพหมู่ ม.๓ และ ม.๖

นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ระดับชั้นม.๓ และ ม.๖ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้อำนวยสถานศึกษา และครูที่ปรึกษา ก่อนจบปีการศึกษา ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๔ กุมภาพั..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน161 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-25 10:24:40

 English Camp ปีการศึกษา 2563

English Camp ปีการศึกษา 2563

              22 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน153 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-22 18:10:46

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2562

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2562

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน106 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-22 10:01:15

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80%

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80%

                     19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกำหนดจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน98 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-21 17:08:50

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้จัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน226 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-21 10:24:31

พิธีเปิดบ้านวิชาการ  ( Open House ) เปิดเรือน  เยือน ทรพ. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ “ วิถีไทย  ก้าวไกล  พอเพียง  เคียงคู่ คุณธรรม ล้ำเทคโนโลยี ”

พิธีเปิดบ้านวิชาการ ( Open House ) เปิดเรือน เยือน ทรพ. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ “ วิถีไทย ก้าวไกล พอเพียง เคียงคู่ คุณธรรม ล้ำเทคโนโลยี ”

เขียนโดย : โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน132 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-20 14:23:23

Open House ประจำปีการศึกษา 2562

Open House ประจำปีการศึกษา 2562

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน208 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-19 10:31:21