ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน164 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-16 10:57:32

พิธีฉลองรางวัลถ้วยพระราชทาน เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2562

พิธีฉลองรางวัลถ้วยพระราชทาน เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2562

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน182 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-16 10:56:14

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน164 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-16 10:54:35

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

12 มีนาคม 2653  โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน139 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-13 22:36:00

ทุนพระราชทาน

ทุนพระราชทาน

เขียนโดย : โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน125 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-06 10:58:53

สอบปลายภาคเรียน

สอบปลายภาคเรียน

                    ๓-๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน147 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-05 20:35:57

อบรมศาสตร์พระราชา

อบรมศาสตร์พระราชา

3 มีนาคม 2563 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารสื่อสารที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 ขุนอาสา 143 ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน112 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-04 10:01:24

การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2562

การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2562

                     27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลางนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน2648 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-27 22:32:24

กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียนคุณธรรม

กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียนคุณธรรม

                     โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียนคุณธรรมให้กับนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานและนำเสนอโครงงานที่นักเ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน477 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-27 22:30:25

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบ O-net ชั้น ม.6 ระดับสนามสอบ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบ O-net ชั้น ม.6 ระดับสนามสอบ

                        โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดประชุมกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)  ระดับชั้นมั..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน107 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-27 18:24:35