ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพ รัชกาลที่10

บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพ รัชกาลที่10

            คณะผู้บริหารโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก หนึ่งในกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษกร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพ รัชกาลที่10 ณ สถ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน233 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-13 10:57:56

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรโรงเรียนด่านมะขามเตี้ย  ร่วมกันแห่เทียนพรรษา โดยมีนางรำและนักเรียนทั้งหมดเดินแห่เทียนในตลาด อำเภอด่านมะขามเตี้ย..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน446 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-12 17:17:04

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน (Big Cleaning Day)

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน (Big Cleaning Day)

                   11 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้า..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน257 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-12 09:27:28

620629 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนศักยภาพครู

620629 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนศักยภาพครู

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการภัทรนันท์ เพิ่มพูล และคณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จัด

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน488 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-10 21:39:49

ศึกษาดูงานกระบวนการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาดูงานกระบวนการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

              วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ดร.อโนทัย  ทัณกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน439 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-10 17:23:14

สวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2562

สวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน468 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-08 14:26:18

พิธีปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

พิธีปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขว..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน524 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-08 14:19:57

ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2562

ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2562

ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 7 ก.ค. 2562  ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องประชุมอยู่สุข ของโรงเรียน..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน394 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-08 14:19:53

วันสุนทรภู่กวีกานต์ สืบสานวันภาษาไทย

วันสุนทรภู่กวีกานต์ สืบสานวันภาษาไทย

เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน445 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-08 14:18:43

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดพนันในเยาวชน และประชาชน โดยตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดพนันในเยาวชน และประชาชน โดยตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เนื่องด้วยตำรวจภูธรจ..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน438 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-08 14:17:29