ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เขียนโดย : โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน140 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-06 14:55:11

กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ 2563

กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ 2563

เขียนโดย : โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน125 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-06 14:54:41

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน149 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-06 11:27:22

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน131 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-03 10:57:05

Romklao International Expo 2019

Romklao International Expo 2019

วันที่ 26 - 27 ธันวาคม พ.ศ.2562  โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม Romklao International Expo 2019 เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอ..

เขียนโดย : โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน195 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-30 10:06:08

Merry Christmas and happy new year

Merry Christmas and happy new year

นางอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาสเเละวันขึ้นปีใหม่ เเละมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เเข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน134 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-27 14:32:50

การติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

                 26 ธันวาคม 2562 ดร.อโนทัย ทัณกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน 5 กลุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาร..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน237 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-26 17:43:44

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

                 23-25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกดำเนินการจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน122 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-24 18:06:12

นิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้แก่ ดร.ณพิชญา  เพชรพิมล  ดร.ช..

เขียนโดย : โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน159 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-20 14:16:06

แนะแนวสัญจร

แนะแนวสัญจร"แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี "แนะแนวสัญจร"แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน216 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-19 09:35:41