ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน232 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-26 18:11:58

รับผ้าไตรพระราชทาน

รับผ้าไตรพระราชทาน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯทรงพระกรุณาพระราชทานผ้าไตรบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน411 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-26 16:53:38

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

ในวัน พฤหัสบดี  ที่ 25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน419 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-26 16:46:19

การนิเทศติดตาม

การนิเทศติดตาม

ในวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน439 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-26 16:45:13

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ในวัน จันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน419 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-26 16:44:17

กิจกรรมวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายประมวล ศรีบูจันดี  จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระช..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน404 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-26 11:25:51

กิจกรรมโครงงานคุณธรรม

กิจกรรมโครงงานคุณธรรม

               25 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกร่วมกันจัดทำโครงการคุณธรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยนัก..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน329 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-25 19:49:08

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2562

               25 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน243 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-25 19:34:44

การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สร้างห้องประชุมอยู่สุข

การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สร้างห้องประชุมอยู่สุข

21 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้จัดการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อก..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน424 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-24 19:30:27

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน การเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก ด้านความปลอดภัยทางถนนแก่นักเรียน ในสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ในจ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน215 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-24 15:13:23