ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมจัดแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามแนวทางศาสตร์พระราชา เนื่องในโครงการเสวนา

ร่วมจัดแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามแนวทางศาสตร์พระราชา เนื่องในโครงการเสวนา

วันที่ 17-18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายสาคร แก้วอุปการ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม และว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธ..

เขียนโดย : โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม เปิดอ่าน148 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-29 19:36:25

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.ผอ.วิชญาณี  บุญทวี  กรรมการและเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดประชุม โดยมีคุณถิน พิสูจน์   เป็นประธาน ร่วมกับคณ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน165 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-27 20:04:53

HJP News ฉบับที่ ๑๖๑/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๖๑/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน145 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-25 15:32:18

HJP News ฉบับที่ ๑๖๐/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๖๐/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน94 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-25 15:29:22

HJP News ฉบับที่ ๑๕๙/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๕๙/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน106 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-25 15:28:39

HJP News ฉบับที่ ๑๕๘/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๕๘/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน97 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-25 15:27:56

HJP News ฉบับที่ ๑๕๗/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๕๗/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน83 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-25 15:27:28

HJP News ฉบับที่ ๑๕๖/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๕๖/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน85 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-25 15:26:48

นนทรีสาร 50/2563

นนทรีสาร 50/2563

เขียนโดย : โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน76 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-24 22:07:59

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน97 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-23 10:09:02