ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารเข้าร่วมจัดแสดงพระราชกรณียกิจในโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กิจกรรมน้อมรำลึกพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ ๙

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารเข้าร่วมจัดแสดงพระราชกรณียกิจในโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กิจกรรมน้อมรำลึกพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ ๙

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เข้าร่วมจัดแสดงพระราชกรณียกิจในโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหา..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน86 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-03 17:07:18

ต้อนรับผู้อำนวยเขตพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘

ต้อนรับผู้อำนวยเขตพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘

นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๓ ธันวาค..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน117 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-03 17:06:06

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้อง..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน110 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-03 17:02:29

นนทรีสาร 46/2563

นนทรีสาร 46/2563

เขียนโดย : โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน93 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-02 22:03:58

ท.ศ.ล ร่วมใจต้านภันเอดส์

ท.ศ.ล ร่วมใจต้านภันเอดส์" ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน115 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-02 10:40:30

ค่ายคุณลักษณะอันพึงมี สร้างคนดีสู่สังคม

ค่ายคุณลักษณะอันพึงมี สร้างคนดีสู่สังคม" ณ วัดหนองหูช้าง อ.หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน89 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-02 10:37:06

คุณทนง เซียวสุรัตน์ (ศิษย์เก่าลาดหญ้าพิทยาคมรุ่น 1) ให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ในการร่วมปรับภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่

คุณทนง เซียวสุรัตน์ (ศิษย์เก่าลาดหญ้าพิทยาคมรุ่น 1) ให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ในการร่วมปรับภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่

..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน98 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-02 10:36:12

คณะท่าน ผอ.วิชญาณี บุญทวีและคณะครู เข้าร่วมวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อพระครูสิทธิกิจจานุวัตร

คณะท่าน ผอ.วิชญาณี บุญทวีและคณะครู เข้าร่วมวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อพระครูสิทธิกิจจานุวัตร

คณะท่าน ผอ.วิชญาณี บุญทวีและคณะครู เข้าร่วมวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อพระครูสิทธิกิจจานุวัตร. ณ วัดทุ่งลาดหญ้า. 2..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน116 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-02 10:33:50

 ท่าน ผอ.วิชญาณี บุญทวี  เข้ารับรางวัลแห่งความภาคภูมิซึ่งเป็นรางวัลระดับชาติ

ท่าน ผอ.วิชญาณี บุญทวี เข้ารับรางวัลแห่งความภาคภูมิซึ่งเป็นรางวัลระดับชาติ

..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน89 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-02 10:31:05

รับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

รับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีเปิดการเรียนการสอนและรับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน98 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-02 10:26:34