ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

โครงการบรรพชาสามเณร ปฏิบัติธรรม และกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ ในสัปดาห์วิสาขบูชาโลก

โครงการบรรพชาสามเณร ปฏิบัติธรรม และกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ ในสัปดาห์วิสาขบูชาโลก

                โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกร..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน54 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-19 18:36:50

 กิจกรรมอบรมพัฒนาคณะครูและบุคลากร

กิจกรรมอบรมพัฒนาคณะครูและบุคลากร

                  วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการอโนทัย ทัณกาศ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เข้าร่วมกิจกรรมอบรม..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน52 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-19 18:34:05

620518 วันวิสาขบูชา

620518 วันวิสาขบูชา

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน60 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-18 23:27:52

620517 กิจกรรม วันวิสาขบูชา

620517 กิจกรรม วันวิสาขบูชา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม และนายเมธี ทองรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่สี พร้อม..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน45 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-17 14:17:03

620516 ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน

620516 ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการ คณะครู และตัวแทนนักเรี..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน38 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-17 14:11:56

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและ เวียนเทียนในกิจกรรมวันวิสาขบูชา

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและ เวียนเทียนในกิจกรรมวันวิสาขบูชา

คณะผู้บริหาร,ครูและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและ เวียนเทียนในกิจกรรมวันวิสาขบูชา..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน34 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-17 13:05:33

กิจกรรม “เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562”

กิจกรรม “เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562”

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา นำโดย นายสุริยะ  จันทร์สนอง..

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน49 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-17 10:16:02

620515 วันแรกของการเปิดเทอมใหม่ 1/2562

620515 วันแรกของการเปิดเทอมใหม่ 1/2562

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยืนต้อนรับและตรวจความเรียบร้อยนักเรียนหน้าโรงเรียน ผู้อำนวยการแนะนำตัวใหม่กับนักเรีนน ..

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน37 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-16 18:05:29

620514 คณะกรรมการสถานศึกษามอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์

620514 คณะกรรมการสถานศึกษามอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน48 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-16 18:04:16

620514 เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียน

620514 เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร และคณะครู ตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน43 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-16 17:42:12