ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

Open House 2019

Open House 2019

ศาสตร์พระราชา ก้าวหน้าวิชาการ ก้าวทัน 4.0Open House 2019สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน75 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-15 16:00:29

UDS Open House 61

UDS Open House 61

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะนักเรียน นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านวิชาการ อุดมสิทธิ UDS Openhouse ๖๑ วันทีี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน68 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-14 10:46:30

อบรมการผลิตสื่อฯ

อบรมการผลิตสื่อฯ

โครงการอบรมการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารหนังสั้นของกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ 7-8 ก.พ. 2562 ณ บ้านแม่น้ำ อำเภอสังขละบุรี..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน51 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-14 10:45:24

แนะแนวสัญจรปีการศึกษา ๒๕๖๒

แนะแนวสัญจรปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมแนะแนวสัญจรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน47 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-14 10:44:36

คณะศึกษาดูงานโรงเรียนคลองพลูวิทยา

คณะศึกษาดูงานโรงเรียนคลองพลูวิทยา

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคลองพลูวิทยา วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน53 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-14 10:43:53

วันครบรอบการต่อตั้งโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

วันครบรอบการต่อตั้งโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

คณะครูและบุคลาการทางการศึกษาและคณะนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหาร เนื่องในวัน ครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน45 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-14 10:43:09

ประจำชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนมกราคม

ประจำชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนมกราคม

คระครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน32 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-14 10:42:19

BRP Open House

BRP Open House "Academic Bophloi 2019"

                  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.อโนทัย ทัณกาศ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอย-รัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรม BRP Open House “Acad..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน46 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-13 16:19:36

งานชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ครั้งที่19

งานชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ครั้งที่19

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน81 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-12 19:30:53

การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา2561 วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายศรียานนท์

การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา2561 วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายศรียานนท์

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน54 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-12 17:05:44