ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

HJP News ฉบับที่ ๑๔๖/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๔๖/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน56 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:13:20

HJP News ฉบับที่ ๑๔๕/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๔๕/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน61 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:12:58

HJP News ฉบับที่ ๑๔๔/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๔๔/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน55 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:12:25

HJP News ฉบับที่ ๑๔๓/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๔๓/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน47 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:11:46

HJP News ฉบับที่ ๑๔๒/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๔๒/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน55 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:11:11

HJP News ฉบับที่ ๑๔๑/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๔๑/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน34 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:10:33

HJP News ฉบับที่ ๑๔๐/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๔๐/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน35 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:09:51

HJP News ฉบับที่ ๑๓๙/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๓๙/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน41 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:07:35

HJP News ฉบับที่ ๑๓๘/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๓๘/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน41 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:07:11

HJP News ฉบับที่ ๑๓๗/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๓๗/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน39 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:06:36