ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน42 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-05 21:54:40

กิจกรรมวันมาฆบูชา 2564

กิจกรรมวันมาฆบูชา 2564

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายเจษฎา ศรีนวล ท่านผู้อำนวยการสถานศึก..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน41 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-05 21:52:52

สนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

สนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

5 มีนาคม 2564  โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา จัดสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปี 2564ดูรูปเพิ่มเติม..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน57 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-05 14:16:12

การจัดสอบธรรมศึกษาในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

การจัดสอบธรรมศึกษาในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 5 มีนาคม 2564 งานธรรมศึกษาใ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน36 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-05 14:12:18

การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2563

การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2563

..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน46 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-04 19:08:13

ท่านผู้อำนวยการสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  มอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่นักเรียนจิตอาสาวงดุริยางค์และนักเรียนจิตอาสาโสตทัศนูปกรณ์

ท่านผู้อำนวยการสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม มอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่นักเรียนจิตอาสาวงดุริยางค์และนักเรียนจิตอาสาโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ท่านผู้อำนวยการสุริย..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน25 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-04 19:01:01

ท่านผู้อำนวยการสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม มอบเกียรติบัตรเนื่องในวันครู 16 มกราคม 2564

ท่านผู้อำนวยการสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม มอบเกียรติบัตรเนื่องในวันครู 16 มกราคม 2564

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ท่านผู้อำนวยการสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม มอบเกียรติบัตรเนื่องในวันครู 16 มกราคม 2564 รางวัล “ข้าราชการครูและ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน46 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-01 15:38:10

กิจกรรมวันมาฆบูชา 2564

กิจกรรมวันมาฆบูชา 2564

รูปภาพ....เพิ่มเติ่ม..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน57 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-25 14:59:26

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) ณ ห้องแก้วกัลยา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) ณ ห้องแก้วกัลยา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ได้แก่ 1.นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล 2.นางสาวจิราภรณ์ แก้วประสิทธิ์ 3.นางสา..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน66 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-24 09:04:58

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมเสนอแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ การส่งเสริมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 8

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมเสนอแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ การส่งเสริมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 8

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการสุริยะ จันทร์สนอง ได้เสนอแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ การส่งเสริมการนิเทศเพื่อพัฒนาค..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน51 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-24 09:00:03