ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

การประชุมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การประชุมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน63 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-04 14:35:50

คลินิกฟุตบอล โดย สิงห์ระฆังทอง กาญจนบุรี เอฟซี

คลินิกฟุตบอล โดย สิงห์ระฆังทอง กาญจนบุรี เอฟซี

ด้วยวิสัยทัศน์ของท่านผอ.สมพงษ์ ที่ส่งเสริมทักษะด้านวิชาการควบคู่ไปกับทักษะทางด้านต่าง ๆ เช่น ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ ด้านกี..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน69 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-04 14:34:08

ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 2-3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ท่านรองผู้อำนวยการณิรินทร์ญา ธรรมวัชราพัฒน์และครูภัทรานิษฐ์ แซ่ไหล เป็นตัวแทนของคณะครูโ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน67 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-04 13:26:13

ตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

วันที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เดินทางมาตรวจสุขภาพประจำปีให้กับคณะผู้บริหาร ครู และ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน66 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-04 12:59:02

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนประชามงคล เดินทางไปศึกษาดูงาน และแสดงความยินดีเป็นกำลังใจกับคุณครู..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน81 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-04 12:54:57

คณะครูร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนเนื่องจากสำเร็จการศึกษา ดุษฎีบัณฑิต

คณะครูร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนเนื่องจากสำเร็จการศึกษา ดุษฎีบัณฑิต

วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 รองผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนประชามงคล ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อรณิชชา คชนา ผู้อำนวยกา..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน69 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-04 12:52:37

รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับเพชร

รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับเพชร

วันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 ท่านรองผู้อำนวยการน้ำอ้อย บุญมี และครูเชิดชัย เมืองมนต์ เป็นตัวแทนจากโรงเรียนประชามงคล เข้ารับรางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับเพชร จากผู้ว่าราชการจังหว..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน63 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-04 12:49:39

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2563

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2563

วันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 นำโดยท่านรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันประชุมเพือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 และนอกจากนี้ยังร่วมประชุม Video conference เพื่อ..

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน52 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-04 12:32:40

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารเข้าร่วมจัดแสดงพระราชกรณียกิจในโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กิจกรรมน้อมรำลึกพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ ๙

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารเข้าร่วมจัดแสดงพระราชกรณียกิจในโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กิจกรรมน้อมรำลึกพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ ๙

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เข้าร่วมจัดแสดงพระราชกรณียกิจในโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหา..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน82 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-03 17:07:18

ต้อนรับผู้อำนวยเขตพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘

ต้อนรับผู้อำนวยเขตพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘

นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๓ ธันวาค..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน102 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-03 17:06:06