ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

HJP News ฉบับที่ ๑๔๒/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๔๒/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน60 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:11:11

HJP News ฉบับที่ ๑๔๑/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๔๑/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน36 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:10:33

HJP News ฉบับที่ ๑๔๐/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๔๐/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน40 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:09:51

HJP News ฉบับที่ ๑๓๙/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๓๙/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน46 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:07:35

HJP News ฉบับที่ ๑๓๘/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๓๘/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน45 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:07:11

HJP News ฉบับที่ ๑๓๗/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๓๗/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน43 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:06:36

HJP News ฉบับที่ ๑๓๖/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๓๖/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน37 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:06:03

HJP News ฉบับที่ ๑๓๕/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๓๕/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน48 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:05:19

HJP News ฉบับที่ ๑๓๔/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๓๔/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน44 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:04:10

HJP News ฉบับที่ ๑๓๓/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๓๓/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน42 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:03:04