ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน85 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-23 10:05:35

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน78 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-23 10:03:31

HJP News ฉบับที่ ๑๕๕/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๕๕/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน73 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-22 15:55:54

HJP News ฉบับที่ ๑๕๔/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๕๔/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน57 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-22 15:55:26

HJP News ฉบับที่ ๑๕๓/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๕๓/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน55 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-22 14:15:17

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน63 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-22 14:14:20

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโควิด19 ทุกพื้นที่ของโรงเรียน

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโควิด19 ทุกพื้นที่ของโรงเรียน

เช้านี้เวลา 9.00 น โรงเรียนได้ประสาน อบต.เขาสามสิบหาบ เพื่อทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโควิด19 ทุกพื้นที่ของโรงเรียนเพิ่มเติม..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน82 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-21 15:34:12

โรงเรียนเทพมงคลรังษีมอบเจลล้างมือให้นักเรียน

โรงเรียนเทพมงคลรังษีมอบเจลล้างมือให้นักเรียน

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน107 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-21 10:50:05

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน81 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-21 10:49:37

การประชุศิษย์เก่าโรงเรียนเทพมงคลรังษี ครั้งที่ 1 ปี 2563

การประชุศิษย์เก่าโรงเรียนเทพมงคลรังษี ครั้งที่ 1 ปี 2563

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน78 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-21 10:47:44