ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

HJP News ฉบับที่ ๑๕๕/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๕๕/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน65 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-22 15:55:54

HJP News ฉบับที่ ๑๕๔/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๕๔/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน51 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-22 15:55:26

HJP News ฉบับที่ ๑๕๓/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๕๓/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน50 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-22 14:15:17

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน58 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-22 14:14:20

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโควิด19 ทุกพื้นที่ของโรงเรียน

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโควิด19 ทุกพื้นที่ของโรงเรียน

เช้านี้เวลา 9.00 น โรงเรียนได้ประสาน อบต.เขาสามสิบหาบ เพื่อทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโควิด19 ทุกพื้นที่ของโรงเรียนเพิ่มเติม..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน74 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-21 15:34:12

โรงเรียนเทพมงคลรังษีมอบเจลล้างมือให้นักเรียน

โรงเรียนเทพมงคลรังษีมอบเจลล้างมือให้นักเรียน

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน82 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-21 10:50:05

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน69 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-21 10:49:37

การประชุศิษย์เก่าโรงเรียนเทพมงคลรังษี ครั้งที่ 1 ปี 2563

การประชุศิษย์เก่าโรงเรียนเทพมงคลรังษี ครั้งที่ 1 ปี 2563

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน59 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-21 10:47:44

HJP News ฉบับที่ ๑๕๒/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๕๒/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน70 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-19 17:20:59

HJP News ฉบับที่ ๑๕๑/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๕๑/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน64 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-19 17:20:23