ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนฮอดพิทยาคม จ.เชียงใหม่

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนฮอดพิทยาคม จ.เชียงใหม่

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ผอ.วิชญาณี บุญทวี ท่านรองฯ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน108 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-23 10:47:41

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนนนทรีวิทยา กทม.

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนนนทรีวิทยา กทม.

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผอ.วิชญาณี บุญทวี ท่านรองฯ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน133 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-23 10:28:01

เก่าไปใหม่มา กิจกรรมเลี้ยงส่ง-ต้อนรับคุณครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง จากTeach For Thailand

เก่าไปใหม่มา กิจกรรมเลี้ยงส่ง-ต้อนรับคุณครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง จากTeach For Thailand

โรงเรียนพนมทวนชนูปถมัภ์ได้รับการสนับสนุนทางด้านการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ในหลายโครงการอาทิการมอบทุนการศึกษาประเภททุนต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นม.1-ม.6 โครงการโรงเรียนคุณธรรม นอกจ..

เขียนโดย : โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ เปิดอ่าน115 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-23 10:11:14

ต้อนรับครูย้าย

ต้อนรับครูย้าย

12 พฤศจิกายน 2563 ผอ.วิชญาณี  บุญทวี  และท่านรองฯ พร้อมด้วยคณะครูต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง เดินทางมาส่งครูสริตา ดาบแก้ว  ย้ายมาปฏิบัติราชการโรงเร..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน122 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-23 10:10:02

ประชุมครูเก่าและศิษย์เก่า 15/11/63 ณ รร เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

ประชุมครูเก่าและศิษย์เก่า 15/11/63 ณ รร เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

ประชุมครูเก่าและศิษย์เก่า 15/11/63 ณ รร เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน198 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-16 21:20:00

การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์ อัคคีภัย อพยพกรณีฉุกเฉิน เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์ อัคคีภัย อพยพกรณีฉุกเฉิน เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน143 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-16 19:35:50

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.6

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.6

                 12 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมห..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน158 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-12 19:32:19

 มอบทุนเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ

มอบทุนเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ

                  11 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ดำเนินการมอบทุนเงินอุดหนุนยากจนพิเศษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดย..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน111 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-11 18:13:06

ยินดีต้อนรับนายประวิทย์ สิงห์เรือง ผอ.โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

ยินดีต้อนรับนายประวิทย์ สิงห์เรือง ผอ.โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

         9 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมยินดีต้อนรับนายประวิทย์ สิงห์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกคนใหม่ ที่ย้ายมาจากโรงเรียนหนองขาวโกวิท..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน195 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-10 21:25:48

โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1

โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน158 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-07 14:30:58