ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม จ.กาญจนบุรี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม จ.กาญจนบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม จ.กาญจนบุรี เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู ..

เขียนโดย : โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม เปิดอ่าน35 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-25 15:40:29

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

ขอแสดงความยินดีรางวัล ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำ ปี 2564 และรางวัล ผู้บริหาร ข้าราชการครูดี ไม่มีอบายมุข ประจำปี 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ..

เขียนโดย : โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ เปิดอ่าน50 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-25 09:47:23

HJP News ฉบับที่ ๑๖๖/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๖๖/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน44 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-22 13:46:10

HJP News ฉบับที่ ๑๖๕/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๖๕/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน29 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-22 11:05:07

HJP News ฉบับที่ ๑๖๔/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๖๔/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน29 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-22 10:55:07

HJP News ฉบับที่ ๑๖๓/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๖๓/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน28 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-22 10:54:07

HJP News ฉบับที่ ๑๖๒/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๖๒/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน32 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-22 10:53:23

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สัปดาห์ที่ 2

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สัปดาห์ที่ 2

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม คณะครูไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาผู้เรียนอยู่เสมอ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน73 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-19 22:43:46

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ขอเเสดงความยินดี

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ขอเเสดงความยินดี

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ขอเเสดงความยินดี กับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 65..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน88 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-19 22:39:49

ผอ.สพม. เขต 8 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชามงคล

ผอ.สพม. เขต 8 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชามงคล

เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564

เขียนโดย : โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน53 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-19 21:48:14