ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

ผอ.สพม.8 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

ผอ.สพม.8 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วันที่ 15 มกราคม 2564 นายภานุวัชร  แก้วลำหัด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า  กาญจนบุรี  เพื่อพบปะให้กำลังใจผู้..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน59 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-15 18:34:21

ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

ผอ.วิชญาณี  บุญทวี พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครูร่วมกันดูแล ปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน59 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-15 06:03:32

ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ สพม.8 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ สพม.8 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

            โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกยินดีต้อนรับนาย..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน46 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-14 20:40:51

ท่านภานุวัชร  แก้วลำหัด ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์

ท่านภานุวัชร แก้วลำหัด ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์

วันที่ 14 มกราคม 2564 ท่านภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานในช่วงหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และมอบแนวนโยบาย..

เขียนโดย : โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ เปิดอ่าน63 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-14 12:28:47

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน137 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-07 15:01:39

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน122 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-30 11:56:06

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร การใช้ Google App for Education

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร การใช้ Google App for Education

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน110 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-30 11:32:10

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร อบรมการใช้ My Office

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร อบรมการใช้ My Office

เขียนโดย : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน94 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-30 11:25:01

ร่วมจัดแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามแนวทางศาสตร์พระราชา เนื่องในโครงการเสวนา

ร่วมจัดแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามแนวทางศาสตร์พระราชา เนื่องในโครงการเสวนา

วันที่ 17-18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายสาคร แก้วอุปการ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม และว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธ..

เขียนโดย : โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม เปิดอ่าน136 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-29 19:36:25

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.ผอ.วิชญาณี  บุญทวี  กรรมการและเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดประชุม โดยมีคุณถิน พิสูจน์   เป็นประธาน ร่วมกับคณ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน136 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-27 20:04:53