ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

HJP News ฉบับที่ ๑๓๖/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๓๖/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน33 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:06:03

HJP News ฉบับที่ ๑๓๕/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๓๕/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน42 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:05:19

HJP News ฉบับที่ ๑๓๔/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๓๔/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน39 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:04:10

HJP News ฉบับที่ ๑๓๓/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๓๓/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน38 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:03:04

HJP News ฉบับที่ ๑๓๒/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๓๒/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน33 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:02:17

HJP News ฉบับที่ ๑๓๑/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๓๑/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน33 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:01:37

การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เขียนโดย : โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ เปิดอ่าน77 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-06 21:33:08

ร่วมงานทอดผ้าป่าสร้างอาคารกายภาพบำบัด รพสต.ลาดหญ้า

ร่วมงานทอดผ้าป่าสร้างอาคารกายภาพบำบัด รพสต.ลาดหญ้า

นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย นายยศวัฒน์ ทับทิม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นตัวแทนท่าน ผอ.  เข้าร่วมกิจกร..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน90 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-06 01:59:18

ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.๙ กับวัดทุ่งลาดหญ้า

ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.๙ กับวัดทุ่งลาดหญ้า

นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย และ นายยศวัฒน์ ทับทิมรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีพร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมชนสัมพันธ์ กลุ่ม..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน71 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-06 01:52:47

พิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.๙

พิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.๙

วันที่ ๔ ธ.ค.๖๓ผอ.วิชญาณี บุญทวี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียนทำพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ...พระบาทชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน135 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-06 01:40:20