ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมงานสัมพันธ์ชุมชน ในงานอุปสมบท ลูกชายร้านหยูวัสดุก่อสร้าง

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมงานสัมพันธ์ชุมชน ในงานอุปสมบท ลูกชายร้านหยูวัสดุก่อสร้าง

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน78 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-02 10:19:37

ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

                27 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมไพลินโ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน121 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-28 14:42:33

นนทรีสาร 45/2563

นนทรีสาร 45/2563

เขียนโดย : โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน99 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-28 13:06:48

การประชุมชีแจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

การประชุมชีแจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

คุณครูที่ปรึกษาระดับชั้นม.1-3 รับฟังการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Tel..

เขียนโดย : โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ เปิดอ่าน117 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-27 12:10:48

นนทรีสาร 44/2563

นนทรีสาร 44/2563

เขียนโดย : โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน148 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-25 14:59:53

นนทรีสาร 43/2563

นนทรีสาร 43/2563

เขียนโดย : โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน126 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-25 14:59:32

นนทรีสาร 42/2563

นนทรีสาร 42/2563

เขียนโดย : โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน96 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-25 14:58:40

นนทรีสาร 41/2563

นนทรีสาร 41/2563

เขียนโดย : โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน100 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-25 14:58:21

นนทรีสาร 40/2563

นนทรีสาร 40/2563

เขียนโดย : โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน90 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-25 14:58:02

นนทรีสาร 39/2563

นนทรีสาร 39/2563

เขียนโดย : โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน81 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-25 14:57:33