ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

นำเสนอข้อมูลพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังษี

นำเสนอข้อมูลพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังษี

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ และ นายกำธร สุท..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน96 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-01 18:41:15

คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนต่าง ๆ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม

คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนต่าง ๆ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม

    เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม ได้รับเกียรติจากคณะครูและบุคลากรโรงเรียนริ้ว..

เขียนโดย : โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม เปิดอ่าน128 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-30 19:56:03

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

                 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางสาวทษมน  เอี่ยมสอาด และ นางยาใจ  เหมือนว้า ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน193 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-29 21:04:25

โครงการอบรมพัฒนาครู บุคลากร วิถีพุทธ

โครงการอบรมพัฒนาครู บุคลากร วิถีพุทธ

                       คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครู บุคลากร วิถีพุทธ ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชาคมวิถีพุทธ วัดหนองห..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน119 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-29 20:56:41

HJP News ฉบับที่ ๑๓๐/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๓๐/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน124 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-29 19:10:51

HJP News ฉบับที่ ๑๒๙/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๒๙/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน88 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-29 19:10:19

HJP News ฉบับที่ ๑๒๘/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๒๘/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน105 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-29 19:09:53

HJP News ฉบับที่ ๑๒๗/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๒๗/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน110 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-28 18:45:57

HJP News ฉบับที่ ๑๒๖/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๒๖/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน100 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-28 18:45:25

HJP News ฉบับที่ ๑๒๕/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๒๕/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน106 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-28 18:44:56