ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

HJP News ฉบับที่ ๑๓๘/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๓๘/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน46 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:07:11

HJP News ฉบับที่ ๑๓๗/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๓๗/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน43 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:06:36

HJP News ฉบับที่ ๑๓๖/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๓๖/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน37 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:06:03

HJP News ฉบับที่ ๑๓๕/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๓๕/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน48 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:05:19

HJP News ฉบับที่ ๑๓๔/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๓๔/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน45 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:04:10

HJP News ฉบับที่ ๑๓๓/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๓๓/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน42 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:03:04

HJP News ฉบับที่ ๑๓๒/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๓๒/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน37 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:02:17

HJP News ฉบับที่ ๑๓๑/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๓๑/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน41 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:01:37

การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เขียนโดย : โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ เปิดอ่าน83 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-06 21:33:08

ร่วมงานทอดผ้าป่าสร้างอาคารกายภาพบำบัด รพสต.ลาดหญ้า

ร่วมงานทอดผ้าป่าสร้างอาคารกายภาพบำบัด รพสต.ลาดหญ้า

นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย นายยศวัฒน์ ทับทิม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นตัวแทนท่าน ผอ.  เข้าร่วมกิจกร..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน96 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-06 01:59:18