ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

HJP News ฉบับที่ ๑๑๓/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๑๓/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน54 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-16 18:05:05

HJP News ฉบับที่ ๑๑๑/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๑๑/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน52 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-16 17:19:43

HJP News ฉบับที่ ๑๑๐/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๑๐/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน81 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-14 15:55:13

HJP News ฉบับที่ ๑๐๙/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๐๙/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน74 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-14 12:47:18

HJP News ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน67 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-10 18:20:00

HJP News ฉบับที่ ๑๐๗/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๐๗/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน52 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-10 18:19:12

HJP News ฉบับที่ ๑๐๖/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๐๖/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน55 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-10 18:18:21

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปี 2563

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปี 2563

                                          10 กันยายน 2563 กิ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน54 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-10 18:13:23

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน53 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-10 18:01:34

การนิเทศ ติดตาม โครงการส่งเสริมการอ่าน

การนิเทศ ติดตาม โครงการส่งเสริมการอ่าน

การนิเทศ ติดตาม โครงการส่งเสริมการอ่าน

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน53 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-10 17:57:40