ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

มอบผลิตภัณฑ์เจลล้างมืออนามัย

มอบผลิตภัณฑ์เจลล้างมืออนามัย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลล้างมืออนามัยวาสลินคุณภาพให้กับโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จำนวน ๑๗ ลัง ส่งต่อถึงมือนักเรียนทุกคนเรียบร้อยแล้ว..

เขียนโดย : โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ เปิดอ่าน80 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-08 10:19:08

HJP News ฉบับที่ ๑๔๖/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๔๖/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน59 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:13:20

HJP News ฉบับที่ ๑๔๕/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๔๕/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน63 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:12:58

HJP News ฉบับที่ ๑๔๔/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๔๔/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน57 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:12:25

HJP News ฉบับที่ ๑๔๓/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๔๓/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน49 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:11:46

HJP News ฉบับที่ ๑๔๒/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๔๒/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน57 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:11:11

HJP News ฉบับที่ ๑๔๑/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๔๑/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน35 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:10:33

HJP News ฉบับที่ ๑๔๐/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๔๐/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน37 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:09:51

HJP News ฉบับที่ ๑๓๙/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๓๙/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน44 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:07:35

HJP News ฉบับที่ ๑๓๘/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๓๘/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน42 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-07 21:07:11