ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

HJP News ฉบับที่ ๑๒๓/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๒๓/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน31 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-24 14:43:53

HJP News ฉบับที่ ๑๒๒/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๒๒/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน31 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-24 14:43:25

HJP News ฉบับที่ ๑๒๑/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๒๑/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน27 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-24 14:41:20

HJP News ฉบับที่ ๑๑๘/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๑๘/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน27 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-24 14:40:51

การนิเทศ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณธรรม

การนิเทศ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณธรรม

                21 กันยายน 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เข้ารับการนิเทศ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณธรรม เ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน46 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-21 22:06:02

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ณ อาคารพระกิตติสุวัฒนาภรณ์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน59 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-21 18:36:20

HJP News ฉบับที่ ๑๒๐/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๒๐/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน53 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-21 16:11:14

HJP News ฉบับที่ ๑๑๙/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๑๙/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน22 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-21 16:10:46

HJP News ฉบับที่ ๑๑๗-๒/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๑๗-๒/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน22 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-21 16:10:05

HJP News ฉบับที่ ๑๑๗/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๑๗/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน26 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-21 16:08:44