ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

HJP News ฉบับที่ ๑๕๑/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๕๑/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน67 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-19 17:20:23

HJP News ฉบับที่ ๑๕๐/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๕๐/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน64 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-18 14:53:57

HJP News ฉบับที่ ๑๔๙/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๔๙/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน71 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-16 21:39:28

HJP News ฉบับที่ ๑๔๘/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๔๘/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน68 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-16 21:39:00

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ร่วมกับคณะสงฆ์วัดเทวสังฆาราม ร..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน102 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-16 10:08:54

กิจกรรมจิตอาสา ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมจิตอาสา ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน75 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-16 10:07:42

นนทรีสาร 49/2563

นนทรีสาร 49/2563

เขียนโดย : โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน71 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-16 01:18:10

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน154 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-13 13:01:37

รับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทับช้างวิทยาคม จังหวัดสงขลา

รับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทับช้างวิทยาคม จังหวัดสงขลา

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและคณะครูร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทับช้างวิทยาคม จังหวัดสงขลา เมื่อว..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน106 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-13 12:58:52

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธ สร้างสุขในสถานศึกษาด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรประจำภาคเรียนที่1/2563  ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธ สร้างสุขในสถานศึกษาด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรประจำภาคเรียนที่1/2563 ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

6 ธันวาคม 2563 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธ สร้างสุขใน..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน127 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-10 21:32:13