ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

นนทรีสาร 32/2563

นนทรีสาร 32/2563

เขียนโดย : โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน86 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-21 20:18:33

HJP News ฉบับที่ ๘๓/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๘๓/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน73 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-21 18:34:31

HJP News ฉบับที่ ๘๒/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๘๒/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน68 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-21 17:02:09

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2563

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2563

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน94 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-21 16:55:37

โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายแพ่ง อาญา  การคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับเอดส์ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  และแนะแนวการเข้าสู่อาชีพนักกฎหมาย

โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายแพ่ง อาญา การคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับเอดส์ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และแนะแนวการเข้าสู่อาชีพนักกฎหมาย

20 สิงหาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จำนวน 250 คน เข้ารับอบรมในโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายแพ่ง อาญา

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน58 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-20 16:55:06

โครงการอบรมเยาวชนกาญจนบุรีอาสา ยุติปัญหาตามแนววิถีพุทธ

โครงการอบรมเยาวชนกาญจนบุรีอาสา ยุติปัญหาตามแนววิถีพุทธ

                  17-19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนกาญจนบุรีอาสา ยุติปัญหาตามแนววิถีพุทธ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการเผยแพร..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน55 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-20 16:47:38

ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพด้วยระบบ Video Conference

ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพด้วยระบบ Video Conference

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพด้วยระบบ Video Conference ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กั..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน71 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-20 16:44:02

HJP News ฉบับที่ ๘๑/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๘๑/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน52 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-20 15:29:36

HJP News ฉบับที่ ๘๐/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๘๐/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน45 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-20 15:29:19

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน104 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-20 10:18:10