ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และราษฎรพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และราษฎรพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

วันจันทร์ที่

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน145 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-23 21:40:26

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนฮอดพิทยาคม จ.เชียงใหม่

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนฮอดพิทยาคม จ.เชียงใหม่

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ผอ.วิชญาณี บุญทวี ท่านรองฯ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน111 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-23 10:47:41

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนนนทรีวิทยา กทม.

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนนนทรีวิทยา กทม.

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผอ.วิชญาณี บุญทวี ท่านรองฯ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน140 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-23 10:28:01

เก่าไปใหม่มา กิจกรรมเลี้ยงส่ง-ต้อนรับคุณครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง จากTeach For Thailand

เก่าไปใหม่มา กิจกรรมเลี้ยงส่ง-ต้อนรับคุณครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง จากTeach For Thailand

โรงเรียนพนมทวนชนูปถมัภ์ได้รับการสนับสนุนทางด้านการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ในหลายโครงการอาทิการมอบทุนการศึกษาประเภททุนต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นม.1-ม.6 โครงการโรงเรียนคุณธรรม นอกจ..

เขียนโดย : โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ เปิดอ่าน116 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-23 10:11:14

ต้อนรับครูย้าย

ต้อนรับครูย้าย

12 พฤศจิกายน 2563 ผอ.วิชญาณี  บุญทวี  และท่านรองฯ พร้อมด้วยคณะครูต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง เดินทางมาส่งครูสริตา ดาบแก้ว  ย้ายมาปฏิบัติราชการโรงเร..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน123 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-23 10:10:02

ประชุมครูเก่าและศิษย์เก่า 15/11/63 ณ รร เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

ประชุมครูเก่าและศิษย์เก่า 15/11/63 ณ รร เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

ประชุมครูเก่าและศิษย์เก่า 15/11/63 ณ รร เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน202 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-16 21:20:00

การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์ อัคคีภัย อพยพกรณีฉุกเฉิน เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์ อัคคีภัย อพยพกรณีฉุกเฉิน เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน144 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-16 19:35:50

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.6

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.6

                 12 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมห..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน158 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-12 19:32:19

 มอบทุนเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ

มอบทุนเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ

                  11 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ดำเนินการมอบทุนเงินอุดหนุนยากจนพิเศษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดย..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน111 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-11 18:13:06

ยินดีต้อนรับนายประวิทย์ สิงห์เรือง ผอ.โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

ยินดีต้อนรับนายประวิทย์ สิงห์เรือง ผอ.โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

         9 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมยินดีต้อนรับนายประวิทย์ สิงห์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกคนใหม่ ที่ย้ายมาจากโรงเรียนหนองขาวโกวิท..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน201 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-10 21:25:48