ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

นนทรีสาร 50/2563

นนทรีสาร 50/2563

เขียนโดย : โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน128 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-24 22:07:59

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน157 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-23 10:09:02

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน141 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-23 10:05:35

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

เขียนโดย : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน139 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-23 10:03:31

HJP News ฉบับที่ ๑๕๕/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๕๕/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน108 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-22 15:55:54

HJP News ฉบับที่ ๑๕๔/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๕๔/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน87 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-22 15:55:26

HJP News ฉบับที่ ๑๕๓/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๕๓/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน91 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-22 14:15:17

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน101 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-22 14:14:20

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโควิด19 ทุกพื้นที่ของโรงเรียน

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโควิด19 ทุกพื้นที่ของโรงเรียน

เช้านี้เวลา 9.00 น โรงเรียนได้ประสาน อบต.เขาสามสิบหาบ เพื่อทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโควิด19 ทุกพื้นที่ของโรงเรียนเพิ่มเติม..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน136 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-21 15:34:12

โรงเรียนเทพมงคลรังษีมอบเจลล้างมือให้นักเรียน

โรงเรียนเทพมงคลรังษีมอบเจลล้างมือให้นักเรียน

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน176 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-21 10:50:05