ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

HJP News ฉบับที่ ๑๑๗-๒/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๑๗-๒/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน45 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-21 16:10:05

HJP News ฉบับที่ ๑๑๗/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๑๗/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน52 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-21 16:08:44

HJP News ฉบับที่ ๑๑๖/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๑๖/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน46 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-21 16:08:04

HJP News ฉบับที่ ๑๑๕/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๑๕/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน42 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-21 16:07:26

HJP News ฉบับที่ ๑๑๔/๒๕๖๓

HJP News ฉบับที่ ๑๑๔/๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน46 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-21 16:06:50

พิธีแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ

พิธีแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ "ร่มมะกา มุทิตา กษิณาลัย" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

                                 พิธีแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ "ร่มมะกา มุทิตา กษิณ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน236 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-18 22:01:32

บรรยายหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ ว 21  ให้ครูจากโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์   จังหวัดกาญจนบุรี

บรรยายหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ ว 21 ให้ครูจากโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี

บรรยายหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ ว 21 ให้ครูจากโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน94 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-18 14:19:52

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มอบเกียรติบัตรให้กับ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน69 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-18 14:16:34

พิธีมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

พิธีมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

พิธีมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน78 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-18 14:14:36

ร่วมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์และจัดเตรียมงานพิธียกยอดฉัตรหอพระประวัติ

ร่วมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์และจัดเตรียมงานพิธียกยอดฉัตรหอพระประวัติ

วันนี้ 17 กันยายน 2563 ท่านจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจสภานักเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน80 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-18 14:13:47