ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน

การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน

การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรี่ยนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ ๒-๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน95 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-23 18:56:16

ประะจำประจำเดือนกุมภาพันธ์

ประะจำประจำเดือนกุมภาพันธ์

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์..

เขียนโดย : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน99 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-23 18:55:26

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ e - Learning ด้วยโปรแกรม MOODLE

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ e - Learning ด้วยโปรแกรม MOODLE

โครงการอบรมพัฒนาครู เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ e - Learning ด้วยโปรแกรม MOODLE (The Development of moodle - based e - Learning workshop)..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน331 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-16 14:44:04

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน147 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-16 10:59:04

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน83 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-16 10:57:32

พิธีฉลองรางวัลถ้วยพระราชทาน เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2562

พิธีฉลองรางวัลถ้วยพระราชทาน เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2562

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน105 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-16 10:56:14

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน94 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-16 10:54:35

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

12 มีนาคม 2653  โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน95 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-13 22:36:00

ทุนพระราชทาน

ทุนพระราชทาน

เขียนโดย : โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน88 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-06 10:58:53

สอบปลายภาคเรียน

สอบปลายภาคเรียน

                    ๓-๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน100 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-05 20:35:57