ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรม

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรม "ความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประชาชน เกี่ยวกับเอดส์และเสริมสร้างจริยธรรมในการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น"

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรม "ความรู้ทางกฏห..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน282 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-02 19:12:44

กิจกรรมวันตรุษจีน

กิจกรรมวันตรุษจีน

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีการแสดงละครภาษาจีน การมอบร..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน129 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-02 19:07:40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ของนัก..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน107 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-02 19:01:21

ต้อนรับคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วุฒิสภา

ต้อนรับคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วุฒิสภา

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ผอ. ดร.สุรินทร์ สำลี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรและนักเรียน โรงเรียนบรมรา..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน136 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-31 15:58:55

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ สภานักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ สภานักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน189 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-31 15:50:19

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ณ ศาลาเห่าดง

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน193 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-31 09:13:45

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านคาวิทยา ประเมินผลการปฏิบัติงานในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา  โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน158 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-28 14:35:24

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน263 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-24 12:48:18

การติว Onet ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6

การติว Onet ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6

การติว Onet ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โ..

เขียนโดย : โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน154 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-24 12:44:43

15 มกราคม 2563 บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดได้มอบกระเป๋า สมุด และขนมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น

15 มกราคม 2563 บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดได้มอบกระเป๋า สมุด และขนมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน154 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-23 14:57:01