ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง (กลุ่มที่ 3 )โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง (กลุ่มที่ 3 )โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง แบ่งเป็น 3 กลุ่มกลุ่มที..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน33 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-29 16:39:59

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน36 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-29 09:52:38

การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง และเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โดยแบ่งออกเป็น ช่วงเช้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และช่วงบ่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปล..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน50 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-25 21:45:21

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนช่องพรานวิทยาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมห..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน66 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-24 22:18:45

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเนื่องในวันเฉล..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน82 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-24 14:48:44

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงก..

เขียนโดย : โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน72 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-24 13:22:29

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร  โ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน70 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-24 06:42:59

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563  วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน198 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-23 23:59:01

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมพรรษา 68 พรรษา การเฉลิมพระเกียรติพระบาทส..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน77 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-23 20:48:48

10-01-2563 ค่ายพักแรม ม.2

10-01-2563 ค่ายพักแรม ม.2

วันที่ 10 ม.ค. 2563 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายสรีเจริญแคมป์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน38 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-23 15:16:53