ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จัดพิธีทำบุญครบรอบวันพระราชทานนาม  “เบญจมราชูทิศ ”

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จัดพิธีทำบุญครบรอบวันพระราชทานนาม “เบญจมราชูทิศ ”

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ นายนิวัตร วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญวันครบรอบในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานน..

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน34 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-21 16:29:12

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนศรียาภัย  จ.ชุมพร

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน14 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-21 16:08:27

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จ.นครปฐม

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563  นายนิวัตร วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู ร่วมต้อนรับ ผู้บริหารและณะครูจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นคร..

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน68 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-20 10:07:55

ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ

ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ " ร่มมะกา มุทิตา กษิณาลัย"

เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 นายนิวัตร วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุรสชการ จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึ..

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน67 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-20 09:52:16

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  ระหว่างวันที่ 14 - 18  กันยายน  2563

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 14 - 18 กันยายน 2563

งานห้องสมุดจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  ระหว่างวันที่   14 - 18  กันยายน  2563 

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน52 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-19 22:27:49

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียน "หนูน้อยนักคิดพิชิต เกม24 ”

วันที่ 15

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน44 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-19 21:48:50

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 16 กันยายน 2563

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 16 กันยายน 2563

                เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้บริหาร คณะครู นั..

เขียนโดย : โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน41 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-19 18:40:44

โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน46 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-19 10:51:30

การประชุมเพื่อสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมเพื่อสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อำนวยการ พรรษกฤช เกตุรัตน์ ผอ.รร.บางแพปฐมพิทยา รก.ผอ.รร.มัธยมวัดดอนตูม ประชุมเพื่อสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐ..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน38 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-17 15:30:45

ประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2563

ประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2563

ประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2563 วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563ณ ห้องประชุุมจันทน์ผา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน62 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-17 14:21:42