ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉ. 9/2564

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน78 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-17 16:10:42

Smart Hero

Smart Hero

ชุดพัฒนาสัมพันธ์ มวลชนที่ 1206 (ชพส.1206) ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรม "Smart Hero" ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยการนำของ ผู้อำนวยการ เขมิกา จุฬารมย์ ผู้อำนวยการโรงเร..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน69 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-17 09:02:13

คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

WE PROUD TO BE PHOHAK

เขียนโดย : โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน76 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-16 07:34:30

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อชั้นม.1และม.4​ ​ ปีการศึกษา​ 2564

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อชั้นม.1และม.4​ ​ ปีการศึกษา​ 2564

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน111 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-11 19:32:29

มอบรางวัล เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

มอบรางวัล เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการสม..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน106 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-11 14:34:32

ไหว้พระประจำโรงเรียน  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๔

ไหว้พระประจำโรงเรียน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๔

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน134 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-11 13:51:01

ประเมินครูผู้ช่วย

ประเมินครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วย ท่าน ผอ.สถาพร อภิวังโสกุล ประธานคณะกรรมการสถา..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน118 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-10 17:31:31

กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนต้อนรับการเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนต้อนรับการเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบ

ในระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มบริหารงานทั่วไป โดย ท่านรองฯ มารุต เสลาคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ควบคุม ดูแ..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน84 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-10 17:29:20

รับการนิเทศการศึกษา จาก สพม.8

รับการนิเทศการศึกษา จาก สพม.8

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เข้ารับการนิเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประ..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน91 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-10 15:24:36

ศึกษานิเทศก์สหวิทยาเขตราชบุรี ๔ ตรวจเยี่ยมหน่วยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีเพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม และการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘

ศึกษานิเทศก์สหวิทยาเขตราชบุรี ๔ ตรวจเยี่ยมหน่วยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีเพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม และการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘

ศึกษานิเทศก์(ศน.อำไพ มาศศิริทรัพย์) สหวิทยาเขตราชบุรี ๔ ตรวจเยี่ยมหน่วยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีเพื่อนิเท..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน186 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-09 23:31:17