ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

ขอแสดงความยินดีกับครูสาวิตร อรรถมานะ ในโอกาสได้รับโล่รางวัลครูดีเด่น รางวัลเพชรน้ำหนึ่ง

ขอแสดงความยินดีกับครูสาวิตร อรรถมานะ ในโอกาสได้รับโล่รางวัลครูดีเด่น รางวัลเพชรน้ำหนึ่ง

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน105 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-19 12:25:18

ร่วมแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ร่วมแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน144 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-19 11:02:44

แสดงความยินดีกับครูเพ็ญประภา ฤทธิรงค์ รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)

แสดงความยินดีกับครูเพ็ญประภา ฤทธิรงค์ รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นำโดยผู้อำนวยการ ดร.สุรินทร์ สำลี ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูเพ็ญประภา ฤทธิรงค์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำน..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน110 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-18 17:16:13

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐา..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน81 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-18 14:59:16

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การร่วมป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ ระหว่างโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกับสถานีตำรวจภูธรโพธาราม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การร่วมป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ ระหว่างโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกับสถานีตำรวจภูธรโพธาราม

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีโดยนายจรัญ สุขเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กับ พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์ ผู้กำกับการสถาน..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน76 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-18 14:20:32

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉ. 10/2564

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน56 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-18 12:34:40

นิเทศการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563

นิเทศการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน74 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-18 10:11:29

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ครั้งที่ 2/2564

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (ผู้ใหญ่เกลื่อน เหม่งเวหา) อาคาร 2 ชั้น 1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน131 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-17 23:02:41

การนิเทศ ติดตาม ตามโครงการการส่งเสริมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การนิเทศ ติดตาม ตามโครงการการส่งเสริมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผู้อำนวยการพรรษกฤช พร้อมด้วยทีมงาน..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน82 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-17 21:23:46

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาในจังหวัดราชบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาในจังหวัดราชบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน65 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-17 17:07:23