ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

การประชุมและรับทราบนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา​  ระดับกระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมและรับทราบนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา​ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน71 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-23 16:06:58

กิจกรรมติววิชาความถนัดทั่วไป (GAT ไทย) เตรียมความพร้อมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

กิจกรรมติววิชาความถนัดทั่วไป (GAT ไทย) เตรียมความพร้อมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน66 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-23 15:50:03

สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีทดสอบสมรรถภาพนักเรียน

สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีทดสอบสมรรถภาพนักเรียน

สำนักงานท่่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางเข้าทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน64 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-23 15:36:13

กิจกรรมOn-site Implementationโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่น 2

กิจกรรมOn-site Implementationโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่น 2

คณะกรรมการและทีมงานเข้าร่วมกิจกรรมการลงพื้นที่ On-site Implementation โครงการออกแบบเกมออกแบบสังคม รุ่น2 คณะวิทยาการเรียนรู..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน61 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-23 14:36:13

คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิการปฏิบัติงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิการปฏิบัติงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบั..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน52 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-23 14:25:22

นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจากวัดปราสาทสิทธิ์

นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจากวัดปราสาทสิทธิ์

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านรองฯ ดร.วิไล ปรึกษากร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคุณครูทิพวรรณ มีทรง คุณครูฝ่ายแนะแนว นำนักเรียนเข้ารับ..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน59 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-23 09:04:50

นักศึกษวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และบุคลากรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”

นักศึกษวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และบุคลากรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีนำนักเรียนรักษาดินแดน(รด.)ชั้นปีที่ 1 และบุคลากรของโรงเรียน ไปช่วยพัฒนาพื้นที่ของโรงเรียนโพหัก วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์  ซึ่งมีนายสุรพล พรชัย ผู้อำนวย..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน96 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-21 23:14:29

กิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”

กิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมจิตอาสา  ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน79 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-21 20:37:45

ร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแคทรายวิทยา

ร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแคทรายวิทยา

เขียนโดย : โรงเรียนแคทรายวิทยา เปิดอ่าน113 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-21 00:14:28

ร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ของ ผอ.ธีระเดช บุญล้อม โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ราชบุรี

ร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ของ ผอ.ธีระเดช บุญล้อม โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ราชบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน169 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-19 14:57:12