ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผอ.โสภา ขำเจริญ คณะครู และนักเรียน เวียนเทียน ทำบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดเนกขัมมาราม

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผอ.โสภา ขำเจริญ คณะครู และนักเรียน เวียนเทียน ทำบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดเนกขัมมาราม

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน68 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-25 15:33:21

ประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน74 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-25 14:57:02

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา ๖ เดือน ครั้งที่ ๑

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา ๖ เดือน ครั้งที่ ๑

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน46 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-25 14:54:54

พิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

พิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน45 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-25 14:52:23

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ชมรมดนตรีไทย และทัศนศิลป์ ร่วมกันจัดพิธีคำนับครูและถวายเครื่องสังเวยแด่ครูบาอาจารย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ชมรมดนตรีไทย และทัศนศิลป์ ร่วมกันจัดพิธีคำนับครูและถวายเครื่องสังเวยแด่ครูบาอาจารย์

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน39 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-25 14:41:18

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2564

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2564

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิ..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน70 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-25 13:39:23

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉ. 11/2564

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน38 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-25 12:06:11

โครงการค่ายวิชาการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้วยสะเต็มศึกษา​ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 2​

โครงการค่ายวิชาการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้วยสะเต็มศึกษา​ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 2​

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน64 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-24 20:41:37

กิจกรรมโครงการผู้พิทักษ์อนามัยร่วมสร้างความปลอดภัย มั่นใจ ต้านภัยโควิดภาคประชาชน ประจำปี 2564

กิจกรรมโครงการผู้พิทักษ์อนามัยร่วมสร้างความปลอดภัย มั่นใจ ต้านภัยโควิดภาคประชาชน ประจำปี 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ขอความร่วมมือสถานศึกษาจัดกิจกรรมโครงการผู้พิทักษ์อนามัยร่วมสร้างความปลอดภัย มั่นใจ ต้านภัยโควิดภาคประชาชน ประจำปี 2564 เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำแ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน66 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-24 20:18:32

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมเข้ารับการนิเทศ กำกับติดตามการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมเข้ารับการนิเทศ กำกับติดตามการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ท่านผู้อำนวยการขวัญใจ โพธิ์ทองนาค ได้มอบหมายให้คุณครูชนัญชิดา พลายแดง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการ ในการเข้ารับการนิเทศ กำกับติดตามการบริหา..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม เปิดอ่าน104 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-24 15:34:14