ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

รับการตรวจเยียม

รับการตรวจเยียม

รองผู้อำนวยการ อรรถชัย  มัจฉาเดช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา  ต้อนรับ นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน74 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-15 11:08:23

พิธีเข้าประจำกอง  ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดพิธีเข้าประจำกอง และการประดับกระดานบ่า  ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  ประจำปีการศึกษา 2563 โดยลูกเสือ เนตรนารี ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี  เมื่อวันที่ 9 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน68 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-15 10:48:10

มอบเจลแอลกอฮอล์

มอบเจลแอลกอฮอล์

โรงเรียนบ้านคาวิทยา ดำเนินการมอบเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อโรค ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยการนำของ รองผู้อำนวยการ อรรถชัย  มัจฉา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน68 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-15 10:40:33

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2563

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2563

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมา..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน138 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-14 14:02:22

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน122 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-11 13:08:31

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

       โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่

เขียนโดย : โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน89 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-10 09:39:14

โรงพยาบาลปากท่อ​  ร่วมกับงานส่งเสริมอนามัยโรงเรียน​ปากท่อพิทยาคม  จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตให้กับเด็กกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

โรงพยาบาลปากท่อ​ ร่วมกับงานส่งเสริมอนามัยโรงเรียน​ปากท่อพิทยาคม จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตให้กับเด็กกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน95 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-09 09:57:22

ร่วมจัดนิทรรศการและรับเกียรติบัตร

ร่วมจัดนิทรรศการและรับเกียรติบัตร "โครงการชุมชน LIKE(ไร้)ขยะ" จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ดร.ขวัญใจ  โพธิ์ทองนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ 

เขียนโดย : โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม เปิดอ่าน321 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-08 17:37:02

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ นางสาวสายใจ แดงสาคร

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ นางสาวสายใจ แดงสาคร

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ นางสาวสายใจ แดงสาคร มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โดยมีผู้อำนวยกา..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน120 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-08 11:45:49

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency medical services,EMS) อาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency medical services,EMS) อาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency medical services,EMS) อาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) โดยมี

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน68 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-08 09:20:29