ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

กิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ

กิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน62 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-08 11:00:56

ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

วันที่ ๑-๓ กันยายน ๒๕๖๓ 

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน70 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-06 21:35:54

การสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 และศึกษาดูงานศาสตร์พระราชา

การสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 และศึกษาดูงานศาสตร์พระราชา

โครงการสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 และศึกษาดูงานศาสตร์พร..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน65 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-06 21:03:51

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน )  ณ สถาน..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน66 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-06 20:50:35

การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนและระบบช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563

การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนและระบบช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อคัดกรองนักเรียนยากจนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 โดยการนำของผู..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน114 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-01 21:52:23

การเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

การเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครู..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน69 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-01 21:36:20

พิธีไหว้ครู 63

พิธีไหว้ครู 63

พิธีไหว้ครู 63..

เขียนโดย : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน85 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-27 20:19:05

26 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.8 เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อคัดกรองนักเรียนยากจนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยา

26 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.8 เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อคัดกรองนักเรียนยากจนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยา

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน91 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-27 09:07:36

กิจกรรมอบรมโครงการเครือข่ายเยาวชนแกนนำต้านยาเสพติด

กิจกรรมอบรมโครงการเครือข่ายเยาวชนแกนนำต้านยาเสพติด

วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 คณะครูฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและนักเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการเครือข่ายเยาวชนแกนนำต้านยาเสพติด ภายใต้โครงการ ตำรวจประสานงาน..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน72 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-26 14:39:28

กิจกรรม”ธรรมสัญจร”

กิจกรรม”ธรรมสัญจร”

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายคม พิริยวุฒิกรอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ธรรมสัญจร" เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และรับกระเป๋ายาพร..

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน69 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-26 14:28:55