ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

ประชุมผู้บริหาร Cluster 1 ราชบุรี

ประชุมผู้บริหาร Cluster 1 ราชบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564โรงเรียนบรมราชินีน..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน64 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-04 21:43:22

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564คณะกรรมการสภานักเร..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน29 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-04 16:44:38

ประเมินรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ประเมินรองผู้อำนวยการโรงเรียน

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 คณะกรรมการประเมินฯ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ซึ่งประกอบไปด้วย ท่าน ผอ.ปรีชา สุคนธมาน , ผอ.

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน85 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-04 11:47:19

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องสารนิเทศ โรงเรียนประสาท..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน70 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-04 11:43:32

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรีให้ความรู้ด้านกฏหมาย

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรีให้ความรู้ด้านกฏหมาย

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โดยนายจรัญ สุขเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีให้การต้อนรับคณะบุคลากรจาก..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน73 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-03 23:08:39

 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเตรียมสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเตรียมสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสอนทบทวน เตรียมสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน58 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-03 23:07:24

ภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563

ภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีจึงดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความรู้นักเรียนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน53 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-03 23:04:21

คณะผู้บริหารร่วมเป็นกำลังใจสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

คณะผู้บริหารร่วมเป็นกำลังใจสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน84 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-03 09:53:54

คณะผู้บริหารร่วมเป็นกำลังใจสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

คณะผู้บริหารร่วมเป็นกำลังใจสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน88 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-02 16:41:47

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน61 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-02 16:38:45