ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

อสม.ประสาทสิทธิ์ ร่วมคัดกรองเชื้อ COVID-19 ในช่วงเปิดเรียน

อสม.ประสาทสิทธิ์ ร่วมคัดกรองเชื้อ COVID-19 ในช่วงเปิดเรียน

เมื่อวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับความอนุเคราะห์ จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลประสาทสิทธิ์ (รพสต.) แ..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน144 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-04 12:11:41

โรงเรียนเนกขัมวิทยาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้กำลังใจนักเรียนที่เรียนออนไลน์

โรงเรียนเนกขัมวิทยาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้กำลังใจนักเรียนที่เรียนออนไลน์

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน154 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-03 13:11:15

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและคณะ ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เพื่อตรวจสอบมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและคณะ ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เพื่อตรวจสอบมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)

นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและคณะ ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เพื่อตรวจสอบมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดขอ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน114 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-02 16:39:29

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉ. 7/2564

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน91 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-02 11:51:39

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉ. 6/2564

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน79 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-02 11:50:30

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉ. 5/2564

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน95 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-02 11:48:06

นายลือชา วงศ์เปี่ยม ปลัดอำเภอปากท่อ​ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ​ และทีมฝ่ายปกครองตำบลปากท่อ​ ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียน​ และให้คำแนะนำการเฝ้าระวังการระบาดเชื้อโควิด 19​

นายลือชา วงศ์เปี่ยม ปลัดอำเภอปากท่อ​ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ​ และทีมฝ่ายปกครองตำบลปากท่อ​ ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียน​ และให้คำแนะนำการเฝ้าระวังการระบาดเชื้อโควิด 19​

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน93 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-01 20:26:13

ท่านปลัดอำเภอบ้านโป่งตรวจเยี่ยมในการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนในวันแรก หลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ท่านปลัดอำเภอบ้านโป่งตรวจเยี่ยมในการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนในวันแรก หลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายยุทธพร พิรุณสาร  นายอำเภอบ้านโป่ง โดยมอบหมายให้นายทวีชัย  เกตุสาระธรรม ปลัดอำเภอบ้านโป่ง  ร่วมด้วย ผอ.รพสต.หนองปลาหมอ  ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม เปิดอ่าน103 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-01 18:42:31

นายอำเภอบ้านตรวจเยี่ยมวันเปิดเรียน 1 ก.พ. 64

นายอำเภอบ้านตรวจเยี่ยมวันเปิดเรียน 1 ก.พ. 64

ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับนายอำเภอบ้านคาในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันเปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน95 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-01 12:21:10

การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน

การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน

วันที่ 31 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรม Big cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนปกติ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน106 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-31 15:33:37