ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ได้ร่วมงาน

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ได้ร่วมงาน" วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ " ณ วัดขนอนหนังใหญ่

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน25 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-23 09:18:43

รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนาร..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน356 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-22 13:46:28

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 24/2563

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน63 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-20 13:36:33

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 23/2563

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน46 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-20 13:35:51

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 22/2563

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน39 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-20 13:34:55

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์และศึกษาแหล่งเรียนรู้

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์และศึกษาแหล่งเรียนรู้

                       ท่านผู้อำนวยการขวัญใจ  โพธิ์ทองนาค และคณะครูโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม                        ศึกษาดูงาน 

เขียนโดย : โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม เปิดอ่าน75 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-19 21:31:47

ประชุมมูลนิธิบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

ประชุมมูลนิธิบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน54 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-18 20:05:01

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงสำรวจพื้นที่การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงสำรวจพื้นที่การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38

เมื่อวันที่ 13

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน69 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-18 10:04:46

แสดงความยินดีกับ คุณครูณัฐกานต์ จันทร์ทอง ในโอกาสได้รับคำสั่งย้ายไปปฏิบัติราชการโรงเรียนร่มเกล้า

แสดงความยินดีกับ คุณครูณัฐกานต์ จันทร์ทอง ในโอกาสได้รับคำสั่งย้ายไปปฏิบัติราชการโรงเรียนร่มเกล้า

วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563ผอ. ดร.สุรินทร์ สำล..

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน73 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-16 18:22:16

แสดงความยินดีกับ ดร.กำพล วิลยาลัย ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

แสดงความยินดีกับ ดร.กำพล วิลยาลัย ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เขียนโดย : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน116 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-16 18:03:29