ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณตำรวจจราจร สภ.หลักห้า

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณตำรวจจราจร สภ.หลักห้า

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียน มอบกระเช้าของขวัญ ให้กับ ดต..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน91 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-08 10:52:57

รับมอบทุนการศึกษา

รับมอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 5 กุมพาพันธ์ 2564 นายสุชาติ สมบูรณ์สิน เป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษา "ทุนกตัญญูกตเวที เสรี บุญช่วย สมบรณ์สิน" ให้กับนักเรียน ทุนละ 1000 บา..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน73 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-08 10:51:03

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผอ.สุนีย์ พูนพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานเรื่องของการเงิน การบัญชีฯ

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผอ.สุนีย์ พูนพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานเรื่องของการเงิน การบัญชีฯ

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน132 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-05 11:39:14

ศึกษานิเทศก์ สพม.8 ลงพื้นที่ติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

ศึกษานิเทศก์ สพม.8 ลงพื้นที่ติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน119 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-04 15:24:02

วันสถาปนาโรงเรียนบ้านคาวิทยา

วันสถาปนาโรงเรียนบ้านคาวิทยา

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยการนำของผู้อำนวยการ เขมิกา จุฬารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน96 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-04 14:59:08

อสม.ประสาทสิทธิ์ ร่วมคัดกรองเชื้อ COVID-19 ในช่วงเปิดเรียน

อสม.ประสาทสิทธิ์ ร่วมคัดกรองเชื้อ COVID-19 ในช่วงเปิดเรียน

เมื่อวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับความอนุเคราะห์ จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลประสาทสิทธิ์ (รพสต.) แ..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน143 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-04 12:11:41

โรงเรียนเนกขัมวิทยาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้กำลังใจนักเรียนที่เรียนออนไลน์

โรงเรียนเนกขัมวิทยาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้กำลังใจนักเรียนที่เรียนออนไลน์

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน154 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-03 13:11:15

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและคณะ ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เพื่อตรวจสอบมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและคณะ ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เพื่อตรวจสอบมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)

นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและคณะ ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เพื่อตรวจสอบมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดขอ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน114 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-02 16:39:29

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉ. 7/2564

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน91 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-02 11:51:39

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉ. 6/2564

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน77 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-02 11:50:30