ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

ไหว้พระประจำโรงเรียน  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๔

ไหว้พระประจำโรงเรียน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๔

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน133 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-11 13:51:01

ประเมินครูผู้ช่วย

ประเมินครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วย ท่าน ผอ.สถาพร อภิวังโสกุล ประธานคณะกรรมการสถา..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน115 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-10 17:31:31

กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนต้อนรับการเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนต้อนรับการเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบ

ในระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มบริหารงานทั่วไป โดย ท่านรองฯ มารุต เสลาคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ควบคุม ดูแ..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน84 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-10 17:29:20

รับการนิเทศการศึกษา จาก สพม.8

รับการนิเทศการศึกษา จาก สพม.8

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เข้ารับการนิเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประ..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน91 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-10 15:24:36

ศึกษานิเทศก์สหวิทยาเขตราชบุรี ๔ ตรวจเยี่ยมหน่วยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีเพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม และการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘

ศึกษานิเทศก์สหวิทยาเขตราชบุรี ๔ ตรวจเยี่ยมหน่วยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีเพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม และการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘

ศึกษานิเทศก์(ศน.อำไพ มาศศิริทรัพย์) สหวิทยาเขตราชบุรี ๔ ตรวจเยี่ยมหน่วยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีเพื่อนิเท..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน182 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-09 23:31:17

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563ในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563ในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจรัญ สุขเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน116 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-09 23:16:50

หน่วยงานสาธารณสุขอำเภอปากท่อร่วมกับโรงพยาบาลปากท่อตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเนื่องจากเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หน่วยงานสาธารณสุขอำเภอปากท่อร่วมกับโรงพยาบาลปากท่อตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเนื่องจากเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน69 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-09 12:54:24

ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ Decker & Co.และคณะมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นค่าบำรุงการศึกษา

ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ Decker & Co.และคณะมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นค่าบำรุงการศึกษา

วันที่ 8 ก.พ.64 น.ส.พนิดา นิชโรจน์ ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ Decker & Co.และคณะมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นค่าบำรุงการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 10 คน โดยมี ผอ.ดร.สุรินทร์ สำลี คุณครูงานแนะแนว แ..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน78 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-09 11:03:28

ขอขอบคุณ รองณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ศน.ดาราวรรณ สุขคันธรักษ์ และ ศน.พจนพร รุ่งทอง ที่ได้มานิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเนกขัมวิทยา

ขอขอบคุณ รองณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ศน.ดาราวรรณ สุขคันธรักษ์ และ ศน.พจนพร รุ่งทอง ที่ได้มานิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเนกขัมวิทยา

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน115 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-08 21:34:54

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉ. 8/2564

เขียนโดย : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน79 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-08 18:56:49