ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจากวัดปราสาทสิทธิ์

นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจากวัดปราสาทสิทธิ์

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านรองฯ ดร.วิไล ปรึกษากร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคุณครูทิพวรรณ มีทรง คุณครูฝ่ายแนะแนว นำนักเรียนเข้ารับ..

เขียนโดย : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน57 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-23 09:04:50

นักศึกษวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และบุคลากรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”

นักศึกษวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และบุคลากรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีนำนักเรียนรักษาดินแดน(รด.)ชั้นปีที่ 1 และบุคลากรของโรงเรียน ไปช่วยพัฒนาพื้นที่ของโรงเรียนโพหัก วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์  ซึ่งมีนายสุรพล พรชัย ผู้อำนวย..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน96 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-21 23:14:29

กิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”

กิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมจิตอาสา  ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน79 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-21 20:37:45

ร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแคทรายวิทยา

ร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแคทรายวิทยา

เขียนโดย : โรงเรียนแคทรายวิทยา เปิดอ่าน112 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-21 00:14:28

ร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ของ ผอ.ธีระเดช บุญล้อม โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ราชบุรี

ร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ของ ผอ.ธีระเดช บุญล้อม โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ราชบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน168 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-19 14:57:12

ขอแสดงความยินดีกับครูสาวิตร อรรถมานะ ในโอกาสได้รับโล่รางวัลครูดีเด่น รางวัลเพชรน้ำหนึ่ง

ขอแสดงความยินดีกับครูสาวิตร อรรถมานะ ในโอกาสได้รับโล่รางวัลครูดีเด่น รางวัลเพชรน้ำหนึ่ง

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน105 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-19 12:25:18

ร่วมแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ร่วมแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน144 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-19 11:02:44

แสดงความยินดีกับครูเพ็ญประภา ฤทธิรงค์ รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)

แสดงความยินดีกับครูเพ็ญประภา ฤทธิรงค์ รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นำโดยผู้อำนวยการ ดร.สุรินทร์ สำลี ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูเพ็ญประภา ฤทธิรงค์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำน..

เขียนโดย : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน110 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-18 17:16:13

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐา..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน78 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-18 14:59:16

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การร่วมป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ ระหว่างโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกับสถานีตำรวจภูธรโพธาราม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การร่วมป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ ระหว่างโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกับสถานีตำรวจภูธรโพธาราม

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีโดยนายจรัญ สุขเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กับ พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์ ผู้กำกับการสถาน..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน72 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-18 14:20:32